Campina - cunoscut ca orasul cu cele mai multe zile insorite din an !
 

Traseu Campina- Doftana – Baile Telega

Plecarea pe acest traseu o facem tot din centrul oraşului, după care ne angajam tot pe aceeaşi „Calea Doftanei** dar în loc de a o coti în cartierul „Broaşte** la stanga, ne continuăm drumul şi coborîm flancul terasei Campina.
Trecem un pod peste apa raului Doftana, lăsăm în dreapta podul de cale ferată Campina — Telega şi continuînd drumul ne despărţim de şoseaua din stanga ce duce spre comuna Brebu (care va face subiectul unui alt traseu).
telega

Începînd a urca panta spre comuna Telega, la cca 100 m spre stînga, se află lacul Doftana. Un lac sărat, ce s-a format dintr-o veche exploatare de sare, abandonată în anul 1900 şi al cărei tavan s-a prăbuşit.
Acest lac are o adincime maximă de 24,5 m, lăţimea de cca 140 m şi o suprafaţă de cca 9 200 mp . Salinitatea apei în stratul superior (primii 4—5 m) este mai scăzută (cca 3—11 g/litru) ceea ce a permis să fie populat cu diferite specii de peşti. Cu cit se controlează salinitatea înspre adîncuri, ea creşte proporţional cu aceasta, atingînd pe fundul lacului 204 g/litru.
După ce am admirat panorama lacului, ne continuăm călătoria şi pătrundem în comuna Telega, ce este atestată documentar intr-un hrisov emis în timpul domniei lui Petru cel Tînăr (1559—1596), la data de 16 aprilie 1560. în act se consemnează vama de sare atribuită manăstirii Mărgineni, împreună cu localitatea.
După istoricul Stoica Teodorescu, sarea de la Ocna Telega era cerută la export încă din 1588 şi trecea prin vama Campinei .
Sarea exploatată în ocnele de la Telega, cunoscute de foarte multă vreme, era transportată cu căruţele ce ajungeau pînă la Zimnicea, spre a fi trecute peste Dunăre in Imperiul Otoman. Probabil că aceşti cărăuşi făceau popas înainte de a pleca la acest drum lung şi la Hanul „Zalhana“ situat lingă podul de peste apa Doftanei.
Odată cu secolul al XlX-lea, cererea de sare este tot mai mare, ceea ce duce la construirea căii ferate Telega — Campina încă din anul 1883.

bai telega
Ocnele de sare de la Telega, au constituit din vechime şi un loc de detenţie pentru haiducii şi ţăranii răzvrătiţi, dintre care menţionăm pe cunoscutul haiduc de la începutul secolului trecut — Iancu Jianu.
Exploatarea sării se făcea, prin excavaţii sub formă de clopot, a căror adincime atingeau chiar 100 m. Munca în aceste ocne era grea şi specializată, menţionîndu-se existenţa a trei categorii de lucrători. Ciocănaşii, erau aceia care cu ajutorul ciocanelor ori al tîrnacoapelor dislocau blocurile de sare, măglaşii, care formau grămezi (magie) de astfel de bolovani şi apoi veneau fumării, cei ce asigurau iluminatul ocnei. Iluminatul ocnelor se făcea cu ajutorul torţelor (masalalelor) înmuiate în petrol.
Datorită condiţiilor grele de lucru, ca şi a accidentelor dese de muncă, la data de 1 octombrie 1832, lucrătorii de la ocna Telega, se răzvrătesc împotriva stăpînirii, încetînd lucrul. Ei vor obţine în final o serie de drepturi, din revendicările solicitate.

In legătură cu revoluţia de la 1848, la care au participat şi lucră¬torii de la Telega, există o placă comemorativă situată vis-a-vis de lacul Doftana, şi oare aminteşte trecătorului de întîlnirea care a auvt loc aici între Nicolae Bălcescu şi Alexandru Cristofi comandantul închisorii de la Telega.
Fiind cunoscut ca un centru opoziţionist, Telega va fi trecută, de către marele revoluţionar Nicolae Bălcescu în grupul localităţilor, în care urma să se declanşeze revoluţia de la 1848.
Băile Telega, cunoscute de mai bine de un secol, pentru calităţile lor curative, sunt situate în centrul comunei. Lacul propriu-zis este de formă ovală cu o lungime de 50 m, şi o lăţime maximă de 38 m, totalizînd o suprafaţă de 1 334 m . Ei s-a format tot prin prăbuşirea unei vechi ocne, adîncimea lacului fiind de 45 m. Salinitatea apei, la adâncimea de 10 m, ajunge la 135,8 g/litru. In afară de sare, apa lacului mai conţine iod, fier şi calciu. Dacă la suprafaţă temperatura apei este influenţată de anotimp (vara ajungînd la 23—25°C) de la 5 m, adîncime are loc fenomenul de homotermie, termometrul înregistrând invariabil în orice punct -f-15°C, indiferent de sezon .

Băile Telega sunt situate la o altitudine de cca 420 m într-un climat plăcut, localitatea fiind adăpostită şi înconjurată de dealuri, care îi crează o ambianţă plăcută. Aceste băi sînt recomandate în afecţiuni reumatice, neurologice şi ginecologice.
Plecînd de la băile Telega, din centrul comunei, şi urmînd drumul de-a lungul rîului Telega, la stînga, se poate ajunge la Băicoi.

 
 

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home3/weblin23/public_html/campina.info/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273